Grön flagg

Grön Flagg
Vi arbetar för att få en Grön Flagg certifiering genom stiftelsen Håll Sverige Rent. Det är ett pedagogiskt verktyg som Håll Sverige Rent erbjuder till förskolor och skolor i Sverige som vill jobba med ett långsiktigt och aktivt miljöarbete för en hållbar värld.
Magleladan har valt tre områden som vi arbetar extra med under höst och vårterminen. Dessa tre områden är kretslopp, återvinning och återbruka. Barnens delaktighet och inflytande är en viktig del i arbetet och därför är det barnens tankar och idéer som styr vad vårt arbete ska innehålla och mynna ut i. Odling, återbruk av material samt återvinning har varit det som inspirerat barnen mest. Det har byggts toalettrullsbilar, odlats ärtor och pumpor, återbrukat hönsgödsel, experimenterats, planterats och mycket mer.
Även föräldrar är delaktiga i vårt arbete med tankar och idéer. Det har bland annat anordnats en loppis som vi hoppas ska vara återkommande varje år.

 

Fotoalbum

20151026_170349
20150512_091339
20150512_091006
20160905_084225
20160822_101132
20160822_101009
20160810_100806
20160516_093955
20160513_104102
20160426_155306
20160405_093227
20160309_074944
20151105_153523
20150708_091550
031
023
018
014
013
013 (2)