Om Magleladan

Vår förskola ligger vackert belägen med utsikt över havet i öster och backar och skog i väster. Utanför knuten betar korna. Detta är den fina miljö som våra barn får vara i och som vi månar om.

Magleladan är en ekonomisk förening som drivs av en styrelse bestående av föräldrar samt adjungerad förskolechef. Föreningen skall verka för en kvalitativ och stimulerande förskoleverksamhet. Den ska också vara ett komplement till barnets hemmiljö, samt tillgodose barnens individuella behov av trygghet och varaktiga relationer.

Magleladan öppnades i mars 1992 med en avdelning för barn mellan 0-7 år. Under hösten samma år utökade vi verksamheten med en fritidsavdelning för barn mellan 7-12 år. 1994 fick fritidsbarnen egna lokaler. Just nu är fritidshemmet vilande.

1

 

Fotoalbum

utemiljo
kanin1
kanin
hons
hons1
gris-m-b
3
malaure
lek3
lek1
lek
korna
konstruktion
djurvard
bassang til gris
bassang t g
utemiljo1