Bra att veta

 • För att få barnet placerat på Magleladan måste du vara medlem. Det kostar 25 kronor i medlemskap per familjemedlem dock  max 100 kronor per familj.
 • Magleladan har en egen kö. Vi har syskonförtur i vår kö. Inskolningstider för förskolebarnen är två veckor. Denna är kostnadsfri.
 • Magleladan har tillgång till samma specialisthjälp som kommunens förskolor, t ex talpedagog och psykolog.
 • Barnen är olycksfallsförsäkrade genom kommunen. Läs mer på www.kristianstad.se/forskola
 • Barnomsorgsavgiften är densamma som inom kommunen. Du får en räkning från kooperativet, men det är du själv som ansvara för att avgiften är den rätta. Om Ni är osäkra så fråga personalen efter senaste avgiftslista.
 • När barnet är sjukt, ring och gör en sjukanmälan till Magleladan. Om vi inte svarar prata gärna in ett meddelande.
 • Friskanmälan görs dagen innan barnet kommer tillbaka. Barnet ska ha en feberfri eller symptomfri dag innan han eller hon kommer tillbaka. Har läkare förskrivit annat så gäller läkarens rekommendation.
 • Ingen medicin delas ut på Magleladan.
 • Barnen ska ha extrakläder och regnkläder på förskolan. Märk gärna barnens kläder, skor och stövlar!
 • Barnens schema lämnas i god tid, helst 4 veckor innan det ska börja gälla. I fråga om extratider gäller samma regler som för kommunen.
 • Barnen vilar efter behov. De små barnen sover utomhus i speciella sovvagnar som finns på förskolan. Tänk på att ta med sovkläder efter väder till barnen.
 • De barn som fyllt fem år och klarar det, får under kortare stunder vistas ensamma ute på gården på baksidan utan vuxna.
 • Magleladan har djur utomhus som vi arbetar kontinuerligt med i den pedagogsika verksamheten.