Föräldrasamverkan

Föräldrarna inom kooperativet hjälps åt för att allt ska fungera på ett bra och smidigt sätt på Magleladan. Det kan gälla bland annat styrelsearbete och vaktmästarsysslor. Under våren och hösten träffas föräldrar och barn vid ett tillfälle för att hjälpas åt med att se över våra hus och vår trädgård. En mycket uppskattad och trevlig sammankomst som ofta slutar i korvgrillning. Ca tre veckor om året har varje familj jourveckor - då ger man våra djur mat under helgen, sopar rent på gården och hjälper till med lite annat praktiskt om behov finns. Föräldrarna deltar i utvärdering av verksamheten. Denna är en del av grunden för personalens pedagogiska planering.

 famdag

Här blåser vi såpbubblor