Vår miljö

Förskolan Magleladan ligger vackert beläget i Maglehem. I väst betar korna och mot öst skymtar havet.

huset2