Styrelsen

Föräldrakooperativet Magleladan är en ekonomisk förening som drivs av en styrelse bestående av vårdnadshavare och en adjungerad rektor. Styrelsen har bla. som uppgift att ombesörja förskolans utveckling och stödja den vardagliga verksamheten. För den pedagogiska och dagliga verksamheten ansvarar rektor Petra Karlsson.

Styrelse:

  • Administrationsutskott:

Leder styrelsearbetet, representerar föreningen, tar fram ekonomiska  rapporter, medverkar vid budget och bokslutsarbete samt bistår övriga utskott

  • Fastighetsutskott:

Svarar för att fastigheten fungerar, svarar i samråd med föreståndaren för kontakt med hantverkare samt är ansvarig för underhåll av fastigheten.

  • Föräldrautskott:

Svarar för kontakt mellan föräldrar och styrelse, driver familjeaktiviteter såsom röjardagar och utflykter samt svarar för innehåll och underhåll avseende utemiljö.

  • Personalutskott:

Nyanställning av personal/vikarie, utvecklings-samtal med förskolechefen, samråd med förskolechefen om lönesamtal, uppföljning av personalens utvecklingssamtal, övervakar verksamhetens mål och planer, kontaktpersoner mot KFO, fackförbund och liknande intressenter samt för löpande dialog med förskolechef och personal.