Magleladans förskola

På Magleladans förskola erbjuder vi en unik miljö, förskolan ligger vackert beläget i utkanten av Maglehem. I väst betar korna och mot öst skymtar havet. Hos oss har barnen sällskap av kaniner, höns och våra två grisar. I denna härliga miljö får våra barn på förskolan spendera sina dagar som vi hjälps åt att måna om. För oss är det viktigt att alla barn har en trygg miljö med plats att utvecklas och lära.

Magleladan är en ekonomisk förening som drivs av en styrelse bestående av personal på förskolan. Föreningen skall verka för en kvalitativ och stimulerande förskoleverksamhet, samt tillgodose barnens individuella behov av trygghet och varaktiga relationer.

Magleladan öppnades i mars 1992 med en avdelning för barn mellan 1-6 år och varit igång sedan dess.Varför valde ni Magleladans förskola?