Vad innebär det att ha sitt barn på en förskola som drivs som en ekonomisk förening?

Föräldraengagemang

Alla familjer på Magleladan hjälps åt med att ta hand om våra djur och under varje termin har man en djurjourshelg där man matar och kollar så våra djur har det bra på lördagar/söndagar när våra barn är lediga. Två gånger om året anordnas fixardagar där alla hjälps åt att hålla i ordning och rusta upp förskolans inne- och utomhusmiljöer. 

Förskolan Magleladan är ekonomisk förening och drivs av en styrelse bestående av personal som arbetar på förskolan. Det sitter tre legitimerade förskollärare samt två barnskötare i styrelsen. 

Bra att veta:

 • För att få barnet placerat på Magleladan måste du vara medlem. Det kostar 25 kronor i medlemskap per familjemedlem dock max 100 kronor per familj.
 • Magleladan har en egen kö. Vi har syskonförtur i vår kö. Inskolningstider för förskolebarnen är två veckor. Denna är kostnadsfri.
 • Magleladan har tillgång till samma specialisthjälp som kommunens förskolor, t ex talpedagog och psykolog.
 • Barnen är olycksfallsförsäkrade genom kommunen. Läs mer på www.kristianstad.se/forskola
 • Barnomsorgsavgiften är densamma som inom kommunen. Du får en räkning från föreningen, men det är du själv som ansvara för att avgiften är den rätta. Om Ni är osäkra så fråga personalen efter senaste avgiftslista.
 • Friskanmälan görs dagen innan barnet kommer tillbaka. Barnet ska ha en feberfri eller symptomfri dag innan han eller hon kommer tillbaka. Har läkare förskrivit annat så gäller läkarens rekommendation.
 • Ingen medicin delas ut på Magleladan.
 • Barnen ska ha extrakläder och regnkläder på förskolan. Märk gärna barnens kläder, skor och stövlar!
 • Barnens schema lämnas i god tid, helst 4 veckor innan det ska börja gälla. I fråga om extratider gäller samma regler som för kommunen.
 • Magleladan har djur utomhus som vi arbetar kontinuerligt med i den pedagogiska verksamheten.
 • Tyra appen. 

Magleladans förskola är en ekonomisk förening som drivs av en styrelse bestående av personal som arbetar på förskolan. Styrelsen har bla. som uppgift att ombesörja förskolans utveckling och stödja den vardagliga verksamheten. För den pedagogiska och dagliga verksamheten ansvarar rektor Petra Karlsson.

Styrelse:

 • Ordförande
 • Sekreterare
 • Ekonomiskansvarig
 • Fastighet och djuransvarig
 • Personalansvarig