MAGLELADAN

Den dagliga omsorgen och skötseln av våra djur är en viktig del av vår pedagogiska verksamhet. Det stimulerar barnens ansvarstagande, respekt för levande natur och den empatiska förmågan.  
Idag består vårt arbetslag av tre legitimerade förskolelärare, tre barnskötare och en kock.

Hållbarutveckling och miljö

2017-2020 var vi Grön Flagg certifierade och sedan dess jobbar vi fortfarande på samma sätt och med Håll Sverige Rent. 
Det är ett pedagogiskt verktyg som Håll Sverige Rent erbjuder till förskolor och skolor i Sverige som vill jobba med ett långsiktigt och aktivt miljöarbete för en hållbar värld.
Magleladan har valt tre områden som vi arbetar extra kring och dessa tre områden är kretslopp, återvinning och återbruka. Barnens delaktighet och inflytande är en viktig del i arbetet och därför är det barnens tankar och idéer som styr vad vårt arbete ska innehålla och mynna ut i. Odling, återbruk av material samt återvinning har varit det som inspirerat barnen mest. Det har byggts toalettrullsbilar, odlats ärtor och pumpor, återbrukat hönsgödsel, experimenterats, planterats och mycket mer.
Även vårdnadshavare är delaktiga i vårt arbete med tankar och idéer. 

Vår mat

Hos oss lagas all mat och bröd från grunden av vår egna kock. Ibland får barnen hjälpa till att baka och laga mat. Vi strävar efter närproducerade råvaror. Matsedeln innehåller minst en vegetarisk rätt/veckan.

För oss är det viktigt att måltiderna är lugna och trevliga för alla, därför äter en vuxen vid varje bord. Barnen uppmuntras att smaka av allt.

Vi använder oss av Tyra-appen på förskolan, som vi har som hjälpmedel med närvaro, schema, dokumentation med mera.

Vår inomhusmiljö 

Vi på Magleladan strävar efter att ha en så kreativ, lärande och inspirerande inomhusmiljö som möjligt. Vi verkar för att ha en genusneutral miljö, där barnen väljer material och lekar utifrån sina intressen. 

Vår utomhusmiljö

En stor del av dagen spenderar barnen ute i friska luften, där barnen har tillgång till flera lekutrymmen i den stora trädgården. 
På vår utegård finns många olika redskap tex lekstuga, rutschkana, lekbåten, linbana, gungor, klätterställningar, stora gräsmattor,  naturliga kojor och tillgång till vattenlekar och teknik. En separat småbarns del ute som ger trygghet och överblick. Lekredskapen stimulerar både till lek, lärande och motorisk träning. På vinter när snön kommer åker vi i vår egen pulkabacke.
 

FOTOGALLERI